Prisfallet for BPI på månedsbasis henger sammen med lavere priser på diesel og kunstgjødsel. For førstnevnte henger utviklingen blant annet sammen med ytterligere nedgang i oljeprisen. Prisfallet knyttet til kunstgjødsel henger ifølge Verdensbanken delvis sammen med redusert etterspørsel fra jordbruket, men òg utsikter til en mildere vinter i Europa som gir lavere priser på viktige innsatsfaktorer som gass.

 

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 6,1 prosent høyere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 5,9 prosent. Det er særlig høy 12-månedersvekst på kraftfôr - og dieselpriser som driver opp veksten fra desember 2021 til desember 2022.  Prisveksten på kraftfôr henger blant annet sammen med økte målpriser på norsk korn.

Årsveksten for 2022 i BPI endte på 16,2 prosent. Årsveksten beregnes ved å se på gjennomsnittet i årets tolv måneder, som sammenlignes med gjennomsnittet for året før. Tilsvarende vekst for KPI ble 5,8 prosent.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av januar 2023-tall er 28.februar 2023.