Tallene viser at BPI hadde en klar vekst på 1,3 prosent fra oktober til november 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser på sin side en økning på 0,5 prosent.

Veksten i BPI på månedsbasis skyldes hovedsakelig et byks i strømprisen som steg med hele 36 prosent fra oktober til november. Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til denne markante prisveksten.

På motsatt side, bidro lavere dieselpris til å dempe den totale veksten i BPI fra oktober til november. Dette kan blant annet ses i sammenheng med redusert råoljepris i november sammenlignet med måneden før.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 3,4 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI viser en sterk vekst på nesten 5 prosent. Årsaken til at BPI har et klart fall på 12-månedersbasis må blant annet ses i sammenheng med de høye kunstgjødselprisene som preget fjoråret. Sammenlignet med november i fjor så har kunstgjødselprisene i november 2023 falt med så mye som 22 prosent.

I tillegg var òg diesel- og kraftfôrprisene på et svært høyt nivå i november i fjor. På tolv måneder har dieselprisen sett en tydelig nedgang på nesten 11 prosent, mens kraftfôrprisen har gått ned med 4,6 prosent.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av desember 2023-tall er 19.januar 2024.