Revisjoner: Totalindeksen for BPI og delindeksen for elektrisitet har blitt revidert og tilbakeregnet til og med januar 2023. Dette for å hensynta justeringer i forbruksavgiften.

April 2023: Tallene viser at BPI økte med 0,5 prosent fra mars til april 2023. Tilsvarende endring for KPI, som ofte brukes som et generelt mål på inflasjon, viser en økning på 1,1 prosent.

Veksten for BPI på månedsbasis kan særlig knyttes til prisøkning på elektrisitet og kraftfôr. Veksten for førstnevnte henger sammen med normalisering av forbruksavgiften i april etter den lave «vintersatsen» i årets tre første måneder. På motsatt side bidrar særlig lavere dieselpriser, men òg videre fall i kunstgjødselpriser til å dempe den totale prisveksten.

Ser man på 12-månedersendringen så er BPI 1,6 prosent lavere sammenlignet med samme måned året før, mens tilsvarende endring for KPI er 6,4 prosent. Årsaken til at BPI har en negativ vekstrate på 12-månedersbasis må ses i sammenheng med et klart fall i kunstgjødselprisene fra april 2022 til april 2023.Kunstgjødselprisene var på rekordhøye nivåer i april i fjor grunnet utbruddet av krigen i Ukraina. I tillegg var også dieselprisene på et svært høyt nivå i april 2022.

Mer detaljerte tall om de underliggende innsatsfaktorene finner man her: Bondens prisindeks. Neste publisering av mai 2023-tall er 20. juni 2023.