Arbeiderpartiet har lagt fram en opptrappingsplan for jordbruket som er verdt å se på her: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/jordbruk/.

AgriAnalyses har gjort et raskt anslag  på hva en slik plan kan koste. En slik satsing vil ruste norsk jordbruk for nok en generasjon og tilpasse det til klimautfordringer og teknologiske nyvinninger. Den videre debatten blir interessant og viktig for hele sektoren.

Tallene i tabellen er estimater utført på noen timer og må vurderes deretter.
TiltakI dag (årlig)Plan (tillegg) Kommentar
DEL 1 - kan fases ut etter 2025
Drenering100300 mill
Vannløp250250 mill
Investering7001000 millFjøs, lager/silo, tørker, gjødselDyrevelferdstiltak viktig grunnlag
DEL 2 - varig
Driftsvansketilskudd50-100 mill500 millGis fylkesvis (9 fylker) under RMP
Styrking i gj.bruk/bedre arealbruk500 millI tillegg kommer noe omfordelingInkl omleggingstilskudd
Teknologi for bedre ressursutnyttelse500 millFôrprøver, sporingsbjeller, gjødselteknologi mm