Sp- Absurd å betale for EØS-avtale som gir handelsunderskudd med EU

Omtale