Sjekket beitemark hos tre lokale bønder for å få svar på viktig klimaspørsmål

Omtale