I Østerrike har snittbonden 18 kyr og melka har blitt en eksportsuksess

Omtale