Flere bor i utviklingsland og flere skal det bli

Intervjuer
ABC nyheter