Distriktspolitikken under press og periferien får det hardest

Kronikk
Skrevet av:
Odd Lutnæs, Åge Klepp