Styre i AgriAnalyse
LederOla Hedstein
NestlederJohn-Erik Skjelnes Johansen
MedlemPeder Buskenes
Sigrun Pettersborg
Eli Reistad
Kjell Steinar Rakkenes
AnsatteobservatørHanne Eldby
VaramedlemPer Kristian Rålm
Per-Sigve Lien
Hildegunn Gjengedal
Tor Olav Brandtzæg
Åge Klepp
Varamedlem - AnsatteobservatørTorbjørn Tufte