Litt fra Politisk plattform for en regjering utgått av H, FrP, Venstre og KrF i 2019

Noe punkter fra den politiske plattformen som vedrører landbruket. Her har jeg beskrevet noen punkter som det kan være interessant å følge med på framover.