Ansatt ved AgriAnalyse siden august 2006.

Utdanning :

Cand. Polit., med hovedfag i samfunnsøkonomi fra NTNU våren 2004.

Har arbeidet med blant annet:

  • Norsk landbrukspolitikk
  • Produksjonsøkonomi
  • Utarbeiding av økonomiske modeller
  • Statistikk
  • Makroøkonomisk analyse av utviklingsland/økonomisk vekst