Bjørn Ingar har hovedfag/master i biologi fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet med økologisk landbruk i lokal forsøksring og miljøplan sentralt i Landbrukets forsøksringer. Videre har han drevet egen gård med spesialisert kyllingproduksjon, korn og skog i 15 år. Han har også pedagogisk utdanning,  og har jobbet som lektor i videregående skole. Før han kom til AgriAnalyse i august 2019, jobbet han som rådgiver i landbruk i Marker kommune.