Kinesisk kulturlandskap - iStock.

Internasjonalt seminar 2020

Temaene for seminaret vil være de asiatiske økonomienes utvikling og planer framover og våre handelsrelasjoner med disse framover. Vi vil også rette søkelyset mot EUs klimaarbeid, og hva dette har for konsekvenser for oss i Norge. Seminaret avholdes tirsdag 17. mars klokken 09.00 - 15.30 i Bjørvika konferansesenter.

 

Les mer