Trump og Liu Hei

Internasjonalt seminar 2019

AgriAnalyse inviterer til internasjonalt seminar 15. februar i Oslo. På dagsorden står eksport av norske landbruksvarer, utviklingen i dansk landbruk, hva skjer med internasjonal finans og nye trender i jordbrukets verdikjede, og hvordan ser den internasjonale handelspolitiske framtida ut? 

 

Les mer