Sparegris

Finanskrisen 10 år etter - hva nå?

14. september er det 10 år siden finanskrisen brøt ut. Kan en finanskrise skje igjen? Hva har vi lært, og hva vet vi nå? AgriKjøp og AgriAnalyse inviterer til et seminar om rikets tilstand. Vi setter søkelys på hvordan Norge håndterte finanskrisen i 2008, hva en ny finanskrise vil kunne bety for vår økonomi, og hvilken beredskap vi har.

Finanskrisen 10 år etter - hva nå?