I 2014 feiret vi både 200-årsjubileet for Norges grunnlov 17. mai, 20-årsjubileum for Nei-seieren 28 november og i 1989 ble AgriAnalyse (da Landbrukets Utredningskontor),  dannet og vi feirer dermed 25 års jubileum også i år. Det er en sammenheng i disse jubileene for norsk landbruk. De representerer kampen for selvstendighet. Viljen til å styre seg selv, enten det gjelder i forhold til en union med Sverige, eller en overnasjonal europeisk union, har vært der hele veien. Og bøndene har spilt en tydelig rolle i historien. I den første kjempet de rent fysisk for norsk selvstendighet og deltok i riksforsamlingen på Eidsvold. I den andre var de sentrale strategisk, men også som «fotsoldater» i arbeidet mot norsk medlemskap i Den europeiske union. Landbrukets Utredningskontor ble stiftet for å bistå nettopp i EU-spørsmålet og har senere opprettholdt basiskunnskap om dette, men også utviklet seg videre til å bli en kompetanseorganisasjon for den politiske økonomien rundt norsk landbruk.